Hva mener vi med mindfulness?

Grunnleggende spørsmål

Slik jeg underviser det dreier all forståelse av mindfulness seg om fire spørsmål:

Hver av disse fire spørsmålene kan besvares med noen få grunnleggende elementer.

Hva er mindfulness?

Mindfulness er tre oppmerksomhetsferdigheter som samarbeider:

Konsentrasjon

symbolisert med piler som peker på et objekt i fokus

Evnen til å fokusere på det du vil, når du vil det.

Sanseklarhet

symbolisert med solstråler

Evnen til å kunne skjelne mellom de forskjellige delene av sanseopplevelsen

Sinnslikevekt

symbolisert med et balansepunkt

Evnen til å la sanseopplevelser komme og gå uten å skyve dem vekk eller trekke dem til deg

Hvorfor burde vi utvikle mindfulness?

De tre oppmerksomhetsferdighetene er sentrale for å utføre de tre grunnleggende menneskelige oppgavene:

Å verdsette
oss selv og verden

symbolisert med et ansikt med vidåpne øyne

Å oppleve sansene til sitt fulle

Dette leder til…

Å overskride
​oss selv og verden

symbolisert med et nøytralt ansikt

Å direkte ha kontakt med noe som ligger bortenfor sansene.

Dette igjen hjelper oss å…

Å forbedre
oss selv og verden

symbolisert med
et ansikt med øyne som ser oppover

Å forbedre oss selv og være til tjeneste for andre.

Hvor utvikler vi mindfulness?

I selve sansene:

Syn

Fysisk syn, mentale blider, og visuell hvile.

Hørsel

Fysisk lyd, mental tale, stillhet og mental taushet.

Kropp

Fysisk kroppsfølelse, emosjonell kroppsfølelse og somatisk kroppsfølelse.

Hvordan utvikles mindfulness?

I systemet vårt utvikles mindfulness gjennom tre trenings-strategier:

Å merke

symbolisert med det internasjonale ikonet for laser-lys

Å følge sanseopplevelser med eller uten merkelapper.

Å gjøre ingenting

symbolisert med den tomme sirkelen

Gi slipp på intensjonen om å kontrollere oppmerksomheten

Positiv næring

symbolisert med hjertet

Med hensikt skape og holde ved like positive mentale bilder, positive mental tale og behagelige emosjonelle kropps-følelser.

Karakteristiske egenskaper

Unified Mindfulness er basert på prinsipper.
Tre av dets grunnleggende prinsipper er:

At det skal være enkelt å forske på

symbolisert med en differensial-likning

Kategoriene som beskrives over er veldefinerte og fullstendige.

Dette gjør at de er velegnet for å skape gode vitenskapelige studier.

At det skal være algoritmisk

symbolisert med et flyt-skjema

Systemet tilbyr interaktiv veiledning der du kan skifte strategi om det er nødvendig.

Dette optimaliserer hvor fort du kan lære mindfulness og bruke det i dagliglivet

At det skaper klassiske resultater

symbolisert med lotus-stillingen

Systemet er skapt for å bringe folk til fundamental innsikt i deres selv.