Gjesteforelesning på Norges Idrettshøgskole

Det var veldig hyggelig å bli invitert for å gjesteforelese om mindfulness og meditasjon på Norges Idrettshøgskole for blivende kroppsøvingslærere i forrige uke. Studentene fikk først en teoretisk innføring og beskrivelse av hvor nyttig det er å kunne lære disse teknikkene ut til skoleelever i alle aldre. Deretter trente vi på teknikken Fokus på Hvile.

Ifølge professor Gunn Engelsrud som inviterte oss var studentene over gjennomsnittet rolige og fokuserte i løpet av de snaue to timene vi holdt på. Dette forteller kanskje noe om interessen for temaet blant dem.

I samtalen før forelesningen fortalte hun om at det var påfallende hvor ukonsentrerte hun opplevde studentene til daglig. For eksempel ble de lett distraherte og fikk ofte ikke med seg beskjeder i klasserommet.

Hvorfor dette er tilfelle kan vi spekulere over, men det er godt å se at det er interesse for å gjøre noe med situasjonen. Saken er jo den at det er veldig utilfredsstillende for oss alle å være distraherte og ufokuserte, noe en stor studie publisert i Science illustrerer.

Neste gang blir det spennende å se hvor mange som har tatt utfordringen og gitt daglig egenpraksis en sjanse. Engelsrud legger det til rette med fem-seks minutter meditasjonspraksis når de starter på dagen, så bare der er det mulighet for at tilstedeværelse-frøene kan vannes hver dag.