Hvordan komme seg på vane-vogna

En måte å forstå meditasjon på, er at det handler om å skape en vane i bevisstheten om å stadig forsøke å være mer oppmerksom.

For eksempel, når vi mediterer og legger merke til at vi ha blitt distraherte, så etablerer vi vanen med å vende oppmerksomheten tilbake til teknikken. Vi etablerer også vanen med å ha sinnslikevekt med det faktum at vi ble distraherte.

På denne måten trener vi ikke bare på å bli mer og mer oppmerksomme når vi mediterer, men det blir en vane også i dagliglivet.

Dette er grunnen til at vi trener på å starte med meditasjonsteknikken med en eneste gang når vi mediterer. Vi venter ikke på at vi skal ha gjort noen pusteøvelser først, eller at vi har roet oss ned på noen måte. Vi begynner umiddelbart, og på denne måten skaper vi en vane om å være lynrask med vår oppmerksomhet når det gjelder. Det kan være helt uvurdelig for eksempel i en krisesituasjon, hvor sjansen for overveldelse kan være stor. I stedet for at vi reaktivt går inn i stressmodus, med sine primitive slåss-flykt-frys-løsninger, så har vi tilgjengelig flere muligheter til å respondere på en mer hensiktsmessig måte.

I det mer langsiktige perspektivet er det å etablere meditasjon som en daglig vane helt avgjørende for at disse andre vanene skal kunne slå rot.

Heldigvis er meditasjon i seg selv en vane som gjør etablering av alle andre vaner lettere.

Vi kan forvente at en meditasjonspraksis fører til fem hovedresultater

Disse fem resultatene forer på hverandre, så la oss se her på hvordan flere av dem styrker det å etablere nye vaner.

Last ned illustasjonen som PDF her.

Ofte er det et element av ubehag ved å etablere nye vaner. I det minste må man sette av tid i en hektisk hverdag og dette i seg selv tar ofte en hel del viljestyrke. Men med en meditasjonspraksis lærer vi måter som gjør at ubehag ikke plager oss så mye. og vi opplever generelt mindre lidelse. Derfor oppleves ikke jobben med å etablere vanene så tung.

At meditasjonspraksisen gir oss mer tilfredshet hjelper også. I mange tilfeller er gevinstene fra nye vaner små i begynnelsen. Dette er for eksempel tilfelle med meditasjonspraksisen selv. Men siden vår opplevelse av glede fra små ting tilfredsstiller mer, gir det oss mer motivasjon til å fortsette. Og det er jo gjennom fortsettelsen at vaner etableres. Vi kan forsterke denne prosessen med å øve på å legge merke til og sette pris på de små forandringene som kommer.

På et grunnleggende nivå finner vi etterhvert oss selv med den vanen at vi er dypt tilfredse, selv uten ytre grunn.

Og til slutt, at vi blir mer kjærlighetsfulle og vennlige motiverer oss også til å forandre vanene våre. Så når selvinnsikten gjør at vi våkner opp fra de indre konfliktene våre, innser vi at vi må skape og forandre på vaner som ikke bare gavner oss selv.