Lær å undervise Basic Mindfulness

Tolv måneders program basert på nett-basert undervisning og personlig veiledning.

Under planlegging.

Vil du lære å undervise mindfulness? Vi tilbyr et radikalt tolv måneders online kurs ( + en retreat) i hvordan å undervise mindfulness gjennom Shinzen Youngs Basic Mindfulness System.
Når du er ferdig med kurset vil du kunne:
 1. Undervise et svært bredt spekter av mindfulness- og meditasjons-teknikker (20+)
 2. Møte utfordringer i dine elevers praksis på en elegant og fruktbar måte
 3. Bygge videre på og skjerpe dine elevers eksisterende forståelse og praksis – uansett system, tro, eller skepsis.
 4. Formidle trygghet og faglig tyngde i din kommunikasjon som lærer og instruktør.
 5. Fordype og utvide din egen meditasjonspraksis på en rekke måter – gjennom å undervise lærer du teknikkene mye grundigere selv.
Programmet er radikalt av flere grunner:
 • Det er veldig praktisk orientert, så du går ut og praktiserer som lærer helt fra starten av kurset.
 • Teknikkene du lærer å undervise er både så grunnleggende at de kan læres bort til alle, og så dyptvirkende at de kan bringe erfarne meditatører enda dypere.
 • Vi dekker hele spekteret av tilnærminger, også en metode som ikke krever at eleven har jevnlig meditasjonspraksis dersom motivasjonen mangler.
 • Undervisningen foregår på telefon, så du kan delta uansett hvor du bor (mer om hvorfor telefonundervisning er suverent under)
Forent Oppmerksomhetstrening, eller Unified Mindfulness, er internasjonalt anerkjent som en «nyvinnende, algoritmisk, og interaktiv mindfulness-metode».
Den er nyvinnende, fordi den er både enkel å undervise, selv til barn, smertepasienter og demente, og også svært dyptpløyende for erfarne meditatører.
At den er algoritmisk betyr at den gjør meditatøren i stand til å benytte sine individuelle muligheter og utfordringer som dører til en mer fruktbar praksis.
Det interaktive elementet vil si at vi som lærere kan gi tilbakemelding til den som lærer teknikken mens de mediterer, og hjelpe dem til å møte utfordringer og å gå enda dypere der og da.
Dette systemet er så presist, tilpasningsdyktig og effektivt, at det brukes i store vitenskapelige studier på mindfulness og meditasjon bl.a. ved Harvard Medical School og Carnegie Mellon.
Hvorfor telefon-undervisning?

Hver måned består av:

 1. Klar og umiddelbart brukbar mindfulness undervisning.
 • Fire timer praktisk undervisning og egenpraksis.
 • Tekstmateriale med klare definisjoner og beskrivelser
 • Egne øvelser for hver enkelt del.
 1. Tilgang til privat forum for deltakerne.
 • Lukket forum der deltakerne kan dele framgang, utfordringer, løsninger og ressurser.
 • Mulighet for å få støtte-partnere til å dele framgang og motstand med.

 • Ubegrenset epost-support.
 • Egen meditasjonspraksis.

 • Studenten underviser fra gang til gang.
 • Vi går rett ut i felten og praktiserer å undervise umiddelbart
 • Om du trenger hjelp til å finne elever, hjelper vi deg med det.
Oversikt over de 12 månedene (rekkefølge og innhold kan forandres)

 

Måned 1a: 
 1. En introduksjon til systemet – Forent Oppmerksomhetstrening (Unified Mindfulness) og ULTRA (Universal Library for Training Attention).
 2. Fokus Inn: Lær å ikke være fanget av tanker og følelser.
Med Fokus Inn bruker vi mindfulness-evnene til å møte vår subjektive opplevelse. Denne subjektive opplevelsen består av tanker (indre tale + indre bilder) og emosjonelle følelser. Når vi fokuserer på dem i Fokus Inn, opplever vi disse som deres enkeltelementer.
Fokus Inn avslører flere interessante sider ved bevisstheten:
Vi kan bare holde en viss mengde sanseinntrykk i bevisstheten på en gang. Dersom vi fokuserer med all vår konsentrasjon, klarhet og sinnslikevekt på enkeltstående elementer (slik som bare enkeltbilder), blir det mindre plass til andre elementer. Dette fører til at vi opplever mindre overveldelse og vi kan lettere slippe tak i de andre enkeltelementene.
Tanker og følelser har en tendens til å kombinere seg med hverandre og å vokse seg større enn de trenger å være. Nytt stress assossieres med gammelt stress og alt dette forer på seg selv.
Ved å fokusere på enkeltelementer opplever vi på et dypt nivå hvordan den samlede vekten av opplevelsen reduseres. Når vekten av opplevelsen reduseres, kan den også lettere forandre seg.

En forsvinning definerer vi som at en sanse-opplevelse – uansett hvor liten eller stor – blir plutselig borte eller minsker plutselig i styrke.

Jo mer sinnslikevekt vi har, jo mindre motstand, og jo mindre oppleves smerte og ubehag som lidelse. Gjennom aksept blir vi større enn problemene våre – vi eier dem, de eier ikke oss.
Jo mer sinnslikevekt vi har, jo mindre motstand, og jo mer oppleves glede og behag som dypt tilfredsstillende. Gjennom å akseptere øyeblikket slik det er, kan vi glede oss over de delene av øyeblikket som er gode for oss. Og ved å fri oss fra avhengigheter, kan vi finne sann tilfredshet.

 

Måned 1b:
 1. Fokus Inn, oppfølging.
 2. Om å lære.
 3. Om å undervise.
Måned 2:
 1. Mindfulness-begrepet: Shinzen Young vs. Ellen Langer.
 2. Generelle prinsipper for undervisning av mindfulness
 3. Hvordan undervise Fokus Inn: Hvordan å ikke være fanget av tanker og følelser!
Måned 3:
 1. Oppsummering Fokus Inn
 2. Fokus på hvile – grunnleggende: Lær å ha tilgang til og nyte stillhet og ro når du vil.
       Her er noen fordeler med å lære å fokusere på hvile:
Jo mer du bevisst konsentrer deg på hviletilstander, jo bedre føler du deg, noe som motiverer deg til å konsentrere deg enda mer. Denne smarte strategien skaper en positiv feedback-loop som styrker konsentrasjonen din. Det er en enkel måte å få en følelse av hvordan en høyt konsentrert tilstand føles. Når du har blitt kjent med denne tilstanden vil du oppdage at du kan ha den samme tilstanden under andre aktiviteter slik som studier, arbeid, med kjæresten, sport, musikk, lage kunst eller annen kreativitet – eller en hvilken som helst annen aktivitet.
Når du fokuserer på hviletilstander skapes en beholder av sinnslikevekt. Inni denne beholderen kan fysiske ubehag, slik som smerte, utmattelse, varme, kulde, søvnighet og sult komme og gå med mindre klebrighet, og derfor mindre lidelse. Selv om du ikke direkte fokuserer på ubehaget, blir det likevel behandlet av sinnet ditt og hjelper til å gi det en slags massasje. Det viktigste redskapet vi har til å fjerne blokkeringer er sinnslikevekt, og det kan vi skape med å legge merke til og sette pris på hvile.
Her gjelder i bunn og grunn det samme som for fysisk ubehag. Følelsesmessig ubehag oppstår gjennom en kombinasjon av forstyrrende bilder og/eller negativt snakk i sinnet og ubehagelige fornemmelser i kroppen (f.eks. følelsen av sinne, redsel, tristhet, skam, utålmodighet, avsky osv.). Akkurat som men fysisk ubehag, selv om du fokuserer vekk fra selve ubehaget, reduserer du lidelsen gjennom sterk sinnslikevekt. Du må ha – og derfor skapes det – mye sinnslikevekt for å la en overveldende opplevelse spille seg selv ut uten å måtte gjøre noe med det
Å lære å dyrke fram hviletilstander lar deg ha en kilde til sanselig tilfredshet som alltid er tilgjengelig uansett hva som skjer. De hjelper deg å finner du noe inni deg som er fornøyd og rolig uten noen ytre grunn – og som gjør at du finner større glede over alt du kan glede deg over.
Å fokusere på hvile noen minutter er en bra metode for å få mer energi i løpet av dagen.
 
Måned 4:
 1. Fokus på hvile – grunnleggende: Lær å undervise andre i hvordan å ha tilgang til og nyte stillhet og ro når de vil.
 2. Fokus Ut – Lær å holde deg forankret i øyeblikket i dagliglivet.

I Fokus Ut er den grunnleggende idéen å forankre deg i øyeblikket ved å fokusere på ytre syn, ytre lyd og fysiske (dvs. ikke-emosjonelle) følelser.

På et psykologisk nivå minner dette om en tilnærming kjent i psykologien som «distraksjon.» Når en klient opplever en krise, kan terapeuten oppmuntre dem til å jorde seg i ytre synsinntrykk, ytre lyder og så videre. En lignende distraksjons-strategi blir noen ganger bruk i idrett for å vende sinnet vekk fra tretthet og kjedsomhet.
Men det er en subtil, men veldig avgjørende forskjell mellom å fokusere utover som en distraksjon og fokusere utover som en mindfulness-teknikk. Som en mindfulness-teknikk er det ikke bare en mestringsstrategi, men noe som er utformet for å stadig øke ditt grunn-nivå av konsentrasjon, sanseklarhet og sinnslikevekt.
Det endelige målet er å oppleve enhet med omverdenen.
Fokus inn gjør at du kan forstå hvordan indre bilder, indre tale, og emosjonelle følelser skaper den subjektive verden av fortid, framtid og fantasi. Fokus ut er en konkret strategi for å trekke deg ut av fortid, framtid, og fantasi og inn i nåtidas muligheter.

 

Måned 5:
 1. Oppsummering Fokus på Hvile
 2. Fokus Ut: Lær å undervise andre i hvordan å holde seg forankret i øyeblikket i dagliglivet.
 3. Nære positivitet: Lær hvordan å finne, vedlikeholde og utstråle positivitet!
Både Fokus på hvile og Fokus inn er måter å gå utenfor det menneskelige selvet – og våre ubevisste tendenser – på en konstruktiv og sunn måte. Fokus på hvile gjør at vi kan erstatte opplevelsen av kroppen med en avslappet kropp og opplevelsen av sinnet med et fredfylt sinn. Fokus inn gjør at vi kan “plukke fra hverandre” (dekonstruere) selvet og bare observere det som sine enkeltstående indre sanseopplevelser. Med Å nære positivitet velger vi en radikalt anderledes innfallsvinkel til mindfulness – å bygge opp (rekonstruere) selvet.

 

Måned 6:
 1. Oppsummering Fokus Ut
 2. Nære positivitet: Lær å undervise andre i hvordan å finne, vedlikeholde og utstråle positivitet!
 3. Fokus på Forandring – grunnleggende: Lær å undervise andre i hvordan å gjøre all opplevelse til en åndelig opplevelse.

Å legge merke til hvordan ting forandrer seg og når de forsvinner er enormt frigjørende. Du innser ikke at “dette går også over”, men heller “dette er i ferd med å gå over” – akkurat nå, sekund for sekund. Når du møter fysisk ubehag, følelsesmessig ubehag, mental forvirring eller drifter som kan lede til uproduktiv oppførsel, å fokusere på deres forgjengelighet lar deg få en opplevelse av umiddelbar lettelse.

Måned 7: 
(Retreat)
 1. Oppsummering Nære Positivitet
 2. Fokus på Forandring – grunnleggende: Lær å undervise andre i hvordan å gjøre all opplevelse til en åndelig opplevelse.
 3. Selv-undersøkelse: Lær hvordan å direkte oppleve ren bevissthet ved å vende oppmerksomheten mot seg selv.
Dette er samme praksis som beskrives av Ramana Maharshi, Nisargdatta Maharaj, i flere koaner i zen-praksis osv.

 

Måned 8:
 1. Oppsummering Fokus på Forandring
 2. Selv-undersøkelse: Lær hvordan å undervise hvordan å direkte oppleve ren bevissthet ved å vende oppmerksomheten mot seg selv.
 3. Fokus på hvile – Gjøre Ingenting og Bare Merke Forsvinninger: Lær  hvordan å direkte kontakte den Formløse Kilden.
Dette er samme praksis som også kalles dzogchen eller mahamudra i tibetansk buddhisme, og shikantaza i zen.

 

Måned 9:
 1. Oppsummering Selv-undersøkelse
 2. Fokus på hvile – Gjøre Ingenting og Bare Merke Forsvinninger: Lær å undervise andre i hvordan å direkte kontakte den Formløse Kilden.
 3. Fokus på forandring – Ekspansjon/Kontraksjon: Lær en «ekstraordinær åndelig strategi»: Zen mester Joshu Sasaki Roshis unike ekspansjon-kontraksjon metode
Måned 10:
 1. Oppsummering Fokus på hvile – Gjøre Ingenting og Bare Merke Forsvinninger
 2. Fokus på forandring – Ekspansjon/Kontraksjon: Lær å undervise andre i Zen mester Sasaki Roshis unike ekspansjon-kontraksjon metode
 3. Automatisk bevegelse og tenkning: Lær hvordan å finne frihet gjennom å kontakte det vi gjør på automatikk.
Måned 11:
 1. Oppsummering Fokus på Forandring – Ekspansjon/Kontraksjon
 2. Automatisk bevegelse og tenkning: Lær å undervise andre i hvordan å finne frihet gjennom å kontakte det vi gjør på automatikk.
 3. Fokus på Alt: Lær å veilede andre i de mest fruktbare metodene for dem der de er i sin opplevelse.
Måned 12:
Eksamen

 

Resertifisering
Hvert femte år, for kvalitetssikring. Avgift ved donasjon.

 

Om læreren:
Tord Helsingeng har praktisert mindfulness siden 1995, gjort over 20 mindfulness-retreater og undervist siden 2008, blant annet ved Norges Idrettshøgskole, i grunnskolen, kroniske smertepasienter og privatelever. Han har også undervist ved mindfulness-retreater siden 2011. Han er utdannet lærer og smerteterapeut med spesialisering i manuell terapi, dermonevromodulasjon og mindfulness. Tord er medlem av det internasjonale Basic Mindfulness Facilitator Training Network og i Norsk forening for oppmerksomt nærvær.

 

Om Shinzen Young:
Unified Mindfulness ble skapt av Shinzen Young, en internasjonalt anerkjent meditasjonslærer med mer enn 40 års erfaring. Som praktiserende munk og akademiker gjorde han grundige studier av Shingon (japansk vajrayana), Zen i Rinzai-tradisjon, og Vipassana (i linjen til Mahasi Sayadaw). Han er tidligere universitetsprofessor og har samarbeidet med nevrologer fra UCLA, University of Wisconsin, University of Vermont, Carnegie Mellon University, og Harvard Medical School i sitt virke som meditasjonslærer.

 

Tilbakemeldinger fra tidligere undervisning ved høgskole og barne-og ungdomskole:
«Tord er svært profesjonell, kunnskapsrik og nærværende i sin undervisning og får god kontakt med studentene. Han har et gjennomtenkt og godt opplegg, basert både på forskning og praksis. Han er omgjengelig, lyttende og lett å samarbeide med. Jeg gir Tord mine beste anbefalinger.»
Gunn Engelsrud, professor ved Norges Idrettshøgskole

 

«Tord gjennomførte både kurset for de ansatte og den jevnlige treningen med elevene på en svært inspirerende og samtidig lite påtrengende måte. Der elevene i starten viste motstand, ble de etter hvert mottakelige for å leve seg inn i øvelsene og kjenne etter. Flere ansatte gav også uttrykk for at øvelsene økte kvaliteten på møtevirksomheten som vi hadde i tilknytning til kursene. Vi gir våre varmeste anbefalinger av Tords formidlingsevner og innsiktsfulle mindfulnesstrening.»
Sunniva Sandanger, rektor ved Nyskolen i Oslo

 

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere i Mindfulness for empatiske yrker:
«Til daglig jobber jeg som koordinator i en psykiatrisk omsorgsbolig og jeg meldte meg på kurset for å se om det kunne hjelpe meg til en mer hensiktsmessig håndtering av meg selv og andre i en ofte ganske hektisk hverdag. For meg har kurset vært veldig konkret og praktisk. Teknikkene er lette å tilegne seg og bruke. De har hjulpet meg både å finne hvile i en stresset hverdag og å håndtere møtet med vanskelige situasjoner og personer. Jeg har oppdaget at jeg fortere finner hvile, at jeg har blitt snillere mot meg selv og at jeg har oppnådd bedre samhandling med personer jeg i utgangspunktet har en vanskelig relasjon til.»
Ann Levin, koordinator i psykiatrisk omsorgsbolig i Oslo Kommune

 

«Jeg hadde gode resultater fra kurset med Tord. Det hjalp meg å bli mer fokusert og til å integrere meditasjon i hverdagen. Kurset dekker et bredt spekter av meditasjonsteknikker slik at man kan velge ut de som er mest nyttige. Tord arbeider med å tilpasse veiledningen til problemer man forteller om at man møter i hverdagen, og han er åpen og lyttende og svarer grundig og ettertenktsomt på alle spørsmål.»
Thomas Malmer Berge, jurist i Justis- og beredsskapsdepartementet

 

«Kurset gir en praktisk innføring i konkrete og lett anvendelige meditasjonsteknikker. Opplegget er profesjonelt og gjennomtenkt, og kurset har hjulpet meg til å bli mer fokusert og avslappet. Tord gir grundige tilbakemeldinger og er opptatt av å tilpasse seg deltakernes behov.»
Mari Seilskjær, rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere

 

«Jeg opplever Tord som en dyktig og dedikert lærer i Mindfulness. Han presenterer de ulike meditasjonsteknikkene på en lettfattelig måte, og gir deg tilbakemeldinger og hjelp som ansporer deg til å trenge videre inn mot kjernen av hva Mindfulness er. Resten er opp til deg selv! Jeg kan anbefale Tord som lærer for den som vil begynne å utforske de rike mulighetene Mindfulness har å tilby.»
Per Morten Kjøl, sykepleier