Sanseklarhet: Frigjøring gjennom detaljer og overblikk

God sanseklarhet er som å stå på et fjell ved middagstid, med god sikt og utsyn over alle bevegelser under og over deg. Alt er tydelig, oversiktlig, krystallklart.

Det vil si, slik er sanseklarhet i synssansen. Men vi kan ha klarhet i alle sansene og i all opplevelse.

Sanseklarhet er evnen til å kunne skjelne mellom de forskjellige delene av det vi opplever. Vi kan også si at det er evnen til å holde oversikt over og utforske sanseopplevelsen i øyeblikket.

Dette er en evne vi alle har, og det er gode grunner til at vi vil utvikle det mer. Derfor legger vi stor vekt på sanseklarhet i vår mindfulness-metode.

(Vil du vite mer om hvordan vi definerer mindfulness og meditasjon kan du se her.)

Tre grunner til å utvikle god sanseklarhet

Hva er fordelene med å utvikle bedre sanseklarhet?

Her er noen:

1. Sanseklarhet fører til innsikt

Innsikt venter på oss overalt hvis vi vet hvor vi skal lete.

Hvis du kjeder seg, kan det hende at du tenker, “Nå kjeder jeg meg. Hva kan jeg gjøre sånn at jeg ikke jeg kjeder meg lenger?”

Med sanseklarhet kan du merke at kjedsomhet er en fysisk følelse i kroppen din som er knyttet til indre tale, slik som setningen, «Jeg kjeder meg.»

Når du legger merke til den fysiske sensasjonen, kan du merke at du har en følelse i magen din (rastløshet), i øynene dine (som vil lukke seg) eller i kjeven (som vil gjespe), men det er ikke nødvendigvis hele kroppen din eller sinnet ditt som kjeder seg.

På denne måten blir kjedsomheten noe som er interessant og kan utforskes. Og det som en gang var sløsing med tid er nå ikke lenger et problem. Det blir en mulighet.

2. Sanseklarhet hjelper mot overveldelse

Overveldes du av engstelse, sinne eller stress, opplever du det ofte som noe stort, uhåndgripelig og solid. Det er følelser som ofte er flettet sammen med tanker, oppfatninger og fortolkninger.

Bringer du sanseklarhet til disse opplevelsene, ser du at alt bare består av indre bilder, indre tale og følelser som opptrer i en bestemt rekkefølge.

For eksempel kan du oppdage at det som iførst virket som overveldende stress faktisk bare var en opplevelse av å se (et bilde av det rotete skrivebordet ditt) kombinert med å høre (tanken «Jeg blir aldri ferdig med dette i tide! «) kombinert med en følelse (hevede skuldrene og sammenbitte tenner som kommer fra engstelse).

Når du deler opp opplevelsen din på denne måten, forer ikke de forskjellige delene på hverandre slik de gjorde. Slik blir opplevelsen mye mer overkommelig. Resultatet er at du føler deg mindre fanget og fastlåst.

3. Sanseklarhet åpner for nye perspektiver

Ofte er vi ikke i stand til å se nye sider av en sak fordi vi er låst fast av underbevisste prosesser. Ved å trene på sanseklarhet blir vi mer bevisste både på hva det er som skiller sanseopplevelser fra hverandre, og hva det er som forener dem.

På denne måten kan vi bli mer klar over hvordan enkelte kategorier eller synsvinkler er nyttige eller unyttige for oss.

La oss ta noen kategorier: Gammel og ung. Arbeid og fritid. Syk og frisk. Natur og samfunn. Hva betyr egentlig disse tilsynelatende motstridende begrepene? Er det mulig at de ikke er så motstridende som det ser ut som?

Mange kategorier er nyttige iblant. Men hva skjer hvis vi oppløser dem en stund og ser på dem fra et annet ståsted? Hva lærer vi da?

Hvordan trener vi sanseklarhet?

Vi trener sanseklarhet ved å være oppmerksomme på det hver gang vi mediterer og i hverdagslivet.

Sanseklarhet har to sider: følsomhet og oppløsning.

Følsomhet

Med følsomhet mener vi kapasiteten til å oppdage ørfine signaler, ense flyktige hendelser og følge noe som er i stadig forandring.

For eksempel, når du legger merke til at oppmerksomheten din skifter fra sted til sted, er du følsom for hvordan sanseopplevelsen endrer seg i øyeblikket. Du er følsom for nøyaktig hva som skjer i det øyeblikket oppmerksomheten skifter, og ikke rett etterpå.

Å sette merkelapp øker følsomheten. Når du setter merkelapp på det du ser, hører eller føler, blir du klarere på hva du opplever i et gitt øyeblikk. Når du gjør dette, øker det evnen til å skjelne eller oppdage hva det er du opplever.

En annen teknikk som spesielt trener følsomhet er å merke forsvinninger. Se en beskrivelse av teknikken i denne videoen, eller les mer her.

Oppløsning

Her blir det ganske teknisk og detaljert, og det er jo hele poenget. Vi vil både forbedre teknikken vår og bli i stand til å legge merke til detaljene i det vi opplever.

Med oppløsning mener vi kapasiteten til å skjelne mellom kvalitative, kvantitative og romlige forskjeller i opplevelsen vår. Hva består den av? Hvor mye? Hvor?

Det er som en TV-skjerm eller en YouTube-film. Med høy oppløsning kan vi se mange forskjellige farger, dybde i bildet og små detaljer. Med for lav oppløsning blir alt bare grøt.

Vi deler opp all sanseopplevelse i tre hovedkategorier: Syn, hørsel og følelse (lukt og smak inngår i følelse for enkelhets skyld). Med litt erfaring deler vi så opp disse sanserommene i flere viktige kategorier, som aktiv eller hvilende.

For eksempel, når du er oppmerksom på en følelse i kroppen kan du merke:

Romlige distinksjoner – hvor?

Kvalitative distinksjoner – hva?

Kvantitative distinksjoner – hvor mye?

Hva om du ikke har så mye sanseklarhet?

Iblant har vi ikke så mye sanseklarhet tilgjengelig.

Kanskje er det fordi det ikke er nok plass i bevisstheten til å kunne nærme seg en gitt sans med lupe. Det er ganske enkelt fordi det bare er en begrenset mengde tomteplass i bevisstheten. Og det er helt greit.

Eller kanskje vi har en dag med mye distraksjoner eller annet stress. Den sanseklarheten vi hadde i går er bare et falmet minne.

Det er også helt greit.

Hovedpoenget er at vi stadig trener på å styrke sanseklarheten, og at vi over tid stadig får sterkere sanseklarhet i hverdagen.

Fordi, som zen-mester Hakuyu Taizan Maezumi sa det, «Det finnes bare detaljer