Snu meditasjonen til seier – hver gang

Synes du det er vanskelig å meditere? Kanskje det er fordi du ser på meditasjon som et vinnerspil, når det egentlig er et taperspill.

Begrepene taperspill og vinnerspill kommer fra boka Extraordinary Tennis for the Ordinary Player som ble utgitt i 1970 av ingeniøren og økonomen Simon Ramo. Ramo var interessert i mange ting, blant annet tennis, og studerte hva det var som gjorde at folk vant i konkurranser. Han gjorde studier av hundrevis av tennisturneringer og førte nitid oversikt over hvordan spillene ble vunnet.

Da han analyserte disse turneringene, fant han ut at i amatørtennis gikk 80% av poengene tapt fordi spillerne gjorde nybegynnerfeil. Mens i profesjonell tennis, ble 80% av poengene i stedet vunnet.

Det er dette som gjør amatørtennis til et taperspill, fordi den som taper minst poeng vinner. Mens profesjonell tennis er et vinnerspill, fordi alle nybegynnerfeilene har blitt luket vekk og det ikke lenger holder å unngå å tape. Disse to er altså helt motsatte spill, og krever to helt motsatte strategier.

Det interessante er at dette gjelder også for en rekke andre «spill» i hverdagen. Hvor ofte handler ikke gode resultater og tilfredsstillende øyeblikk om å luke bort nybegynnerfeil?

Meditasjon er også grunnleggende sett et taperspill, der du vinner ved å ikke gjøre de vanligste nybegynnefeilene.

Her er tre vanlige feil nybegynnere gjør:

  1. Slutte å meditere. Meditasjon er ikke en vidunderkur som løser alle problemer og passer for alle i alle situasjoner, men mange som kunne hatt nytte av det gir seg før det er mulig å merke resultater. Og det tar gjerne et par uker minimum med en jevn daglig praksis.
  2. Å ikke ha en klar fortåelse for hvorfor vi mediterer. Hensikten er ikke å nå en slags tilstand av lykksalighet og fred i sinnet mens vi mediterer. Derimot er hensikten med all meditasjon å øke vår grunnleggende oppmerksomhet og evne til nærvær i dagliglivet. Derfor er en god meditasjon en du har gjort.
  3. Å prøve å få et stille sinn. I begynnelsen blir vi fort frustrert over distraksjoner og tankespinn som vi opplever som forstyrrelser. Men det er nettopp dette som er meditasjonspraksisen, å forsøke å ha så mye konsentrasjon, sinnslikevekt og sanseklarhet som vi klarer med det som oppstår i bevisstheten. Gradvis blir vi bedre og bedre til dette.

Greier vi å unngå disse helt grunnleggende feilene, har vi lagt til rette for en solid meditasjonspraksis der seieren vokser på seg mer og mer.

Se den tilhørende videoen her.


Photo by Shoiab Ahmed on Unsplash