En nøkkel til å redusere skjult motstand

Når vi opplever ubehag er det ofte skjult motstand mot ubehaget.

Det enkleste stedet å legge merke til dette er i kroppen. Dersom du finner at du lider under smerte og motstand, forsøk å se hvor mye motstand du har. I slike situasjoner er det ofte at vi spenner kjeven, knytter nevene eller hever skuldrene. Og kanskje du oppdager spenninger på steder i kroppen du ikke ville vente å finne dem.

Alle disse skjulte delene av motstand virker kanskje små og uanselige hver for seg, men i sum blir det noe annet. Hver legger de en stein til byrden, og alt multipliseres. Les mer om denne multiplikasjonen i artikkelen om smerteformelen.

To strategier for å redusere skjult motstand

Vi kaller motstand som vi finner jevnt over hele kroppen for global motstand. Global er i denne sammenhengen et medisinsk uttrykk og ikke geografisk. Motsetningen er lokal motstand.

Når du legger merke til et lokalt ubehag som ikke blir bedre med fokusert oppmerksomt nærvær kan du forsøke disse strategiene:

  1. a) Bruk oppmerksomheten til å lete etter anspente områder i kroppen som ikke virker direkte knyttet til det lokale ubehaget.
  2. b) Når du finner disse områdene, forsøk å ha så mye sinnslikevekt du greier med dem. Tillat dem å være nøyaktig som de er, akkurat hvor lenge de vil. Mariner områdene i aksept, saklighet og ikke-motstand.
  3. a) «Zoom» oppmerksomheten ut som en kameralinse til å dekke et større område, eller kanskje hele kroppen. Slik blir oppmerksomheten spredt jevnt utover hele dette følelses-rommet.
    b) Deretter, forsøk å ha så mye sinnslikevekt du kan med hele området på en gang. Tillat enhver opplevelse. Aksepter den. La den være nøyaktig som den er, akkurat hvor lenge den vil.

Subtilt er betydningsfullt

Å oppdage skjult motstand krever ofte at du har godt utviklet sanseklarhet.

For å øke sanseklarheten kan det være nyttig å gjøre en lengre meditasjonsøkt. Slik får overflate-stress tid til å roe seg ned og konsentrasjonen samler seg lettere. Noen minutter ekstra tid kan være avgjørende, men det kan hende at en meditasjonsretreat må til for å kunne gå i dybden.

Motstanden er kanskje rett under terskelen for hva du er bevisst på, og du kan bare ense eller såvidt ane den. Den er hva vi kaller subtil.

Men nettopp her i dette subtile feltet er det er mye å hente.

Ofte er det meste av vår opplevelse av lidelse ikke i de lokale områdene der ubehaget føles mest intenst. Derimot er det meste av lidelsen i motstanden til den subtile spredningen av ubehag som er rett under terskelen for hva vi oppfatter.

Ved at du velger å ikke være fokusert på den lokale intensiteten, velger du også å identifisere deg mindre med den. Du gjør den til objekt for oppmerksomheten din, og du velger å la den oppføre seg akkurat slik den vil. Alt dette hjelper for å øke sinnslikevekten din på mange nivåer samtidig.

Den Store Veien er enkel
Den handler kun om å ikke plukke og ikke velge
Når du slutter å elske og hate
Blir Veien klar og åpenlys

Fra diktet Tillit til hjerte-sinnet (Faith in Mind) av Xinxin Ming, den tredje zen-linjeholderen