Hva er det motsatte av distraksjon?

Hva er det motsatte av distraksjon? Mange vil kanskje si fokus eller konsentrasjon, men som Nir Eyal vil jeg foreslå at det motsatte er traksjon.

Ordet traksjon kommer fra det latinske verbet trahere. som er opphav til en mengde ord som handler om å trekke. I denne sammenhengen snakker vi om om handlinger som trekker deg i den retningen du ønsker å gå, og distraksjon er det motsatte av dette. Traksjon har en aktiv bevegelse og en retning.

All traksjon skapes av ytre og indre utløsere (engelsk: triggers).

Ytre utløsere er veldig hjelpsomme. En slik kan være å sette av tid på dagsplanen, eller å rydde klart og sette fram alt man trenger dagen før. Det kan også være å ta bort påminnelser på telefonen eller å skru den av og legge den bort.

Men når alt kommer til alt, er de indre utløserne de mest kraftfulle.

Motivasjon

En god indre utløser for traksjon er at vi er grunnleggende motiverte. For de fleste som begynner å meditere er det som trekker dem noen av de resultatene som meditasjon gir:

En dyp motivasjon holder deg gående selv om du føler deg uinspirert og umotivert en dag. Fordi den dype motivasjonen driver deg videre, gjør du det likevel, selv om du ikke har lyst.

For å styrke traksjonen fra motivasjon kan vi trene på meditasjonsveien Positiv næring.

Distraherende utløsere

Men ofte gir ikke motivasjon nok traksjon for at meditasjonsvanen fester seg eller at man går dypere i meditasjonen.

Dette er fordi vi også har utløsere som distraherer oss. I buddhismen omtaler man fem hindringer; begjær, motvilje, sløvhet, agitasjon og mangel på tillit. Disse hindringene har sine kristne motsatser i de “syv dødssyndene” – begjær, fråtseri, grådighet, latskap, vrede, misunnelse, og hovmod.

Interessant nok er den bokstavelige betydningen av syndDet nye testamentet “å bomme på målet”. Som i, “Ja, det var jamen synd.” Så poenget mitt her er slett ikke å være moralsk. Jeg ser dette som veldig dagligdags og anvendelig, og ikke som dogmer.

For eksempel, når lar vi oss distrahere av lysten på å se på tilfeldige videoer eller scrolle på telefonen, er dette eksempler på begjær eller fråtseri. Det er ikke nødvendigvis synd og skam, men hvis du heller skulle ha meditert eller gjort selvangivelsen, så bommer du avgjort på målet.

En måte å frigjøre oss fra disse utløserne på et dypt nivå, er å dekonstruere dem ned til sine enkeltkomponenter gjennom innsiktsmeditasjon. også kalt Fokus inn.

Med trening kan vi lære å oppdage disse veggene for utvikling. Og samtidig kan vi finne vinduer i meditasjonen som gjør at vi kan raskere få innsikter i hvordan sinnet fungerer, og ta snarveier i vår utvikling av konsentrasjon, klarhet og sinnelikevekt.

Individuell veiledning gjør denne prosessen mye raskere.

Traksjon fra selve meditasjonen

Etter noe tids meditasjonstrening skaper meditasjonen sin egen traksjon.

Dersom du trener på konsentrasjonsorienterte meditasjonsteknikker vil du etterhvert bli så konsentrert at du kommer til et vippepunkt, og deretter opprettholder meditasjonen seg selv. Dette leder til at sinnet og oppmerksomheten med letthet samles rundt ett punkt. Opplevelsen blir enkel og enhetlig. Fokus utFokus innFokus på hvile og Positiv næring er meditasjonsveier som styrker konsentrasjonen.

Du kan kan også gå direkte til en enkel og enhetlig opplevelse. Dette kalles ofte den ikke-dualistiske veien fordi man på et eksistensielt plan oppløser skillet mellom jeg’et og verden, indre og ytre opplevelse, selv og ikke-selv.

Selv om dette kalles den umiddelbare veien, tar det ofte lang tid før det ikke-dualistiske perspektivet slår skikkelig rot i bevisstheten. Men man trener ved å ofte ha små gløtt av dette perspektivet, for eksempel gjennom selv-refleksjonkoan-studier eller å gjøre ingenting.

Med begge disse veiene kommer vi ofte inn i dype flyttilstander (samadhi eller dhyana/jhana) som oppleves svært tilfredsstillende, blant annet fordi de leder til dype innsikter. Tilstandene preges også av ro og lykksalighet.

Fordi disse tilstandene er så tilfredsstillende skaper de sin egen traksjon, og de blir selv-motiverende. De forer på seg selv og gir oss mulighet til å gå dypere og dypere i bevisstheten og i opplevelsen vår – og videre ut i verden.

Grunnleggende traksjon

Likevel trenger vi slett ikke så mye erfaring for å finne trakasjon i alle meditasjoner. Nysgjerrighet og kjærlighet er grunnleggende holdninger som har nesten magisk kraft i den framover-bevegelsen de kan være med på å skape. Disse kan vi trene på å ha med oss, lene oss inn i og tilføre meditasjonen eller andre aktiviteter vi gjør.

Både nysgjerrighet og kjærlighet er mer interessert i prosesser enn resultater, samtidig som de er med på å styrke oppmerksomhetsevnene. Derfor hjelper de oss i komme tilbake til øyeblikket, og gir oss en nesten utømmelig kilde til energi. De gir oss lett tilgjengelig, umiddelbar og sterk traksjon.