Mindfulness er som fysisk trening

Mindfulness, som også kalles oppmerksomt nærvær, er det å trene på oppmeksomhet eller legge til rette for økt oppmerksomhet.

Hva vil det så si å trene på oppmerksomhet? Dette spørsmålet er mest enkelt å svare på ved å vise til fysisk trening. Når du gjør fysisk trening, gjør du praktiske øvelser som forandrer kroppen din på tre hovedmåter:

  Når du trener på oppmerksomhet, gjør du praktiske øvelser (meditasjonsteknikker) som forandrer bevisstheten og hjernen din på tre måter:

Vi kan si det på en litt annen måte:

Derfor kan vi bruke følgende definisjon:    

Mindfulness er et trekløver av oppmerksomhetsferdigheter som samarbeider: Konsentrasjon, sinnslikevekt og sanseklarhet.

Shinzen Young 2012   

Som nevnt innledningsvis kan vi velge å trene på disse ferdighetene eller legge til rette for at de kan brukes på best måte.  

Det finnes også andre definisjoner av mindfulness. Les mer om dem i denne artikkelen.