Positiv næring: Skap og dyrk fram positivitet

I meditasjonsveien Positiv næring skaper og nærer vi aktivt positive indre bilder, indre tale og emosjonelle følelser.

Dette er kanskje den meditasjonsveien som har flest og mest forskjellige uttrykk. Vi finner den i alle de religiøse tradisjonene, som sang, bønn, mantra, kalligrafi, ikonmalerier og feng shui, og mange andre former over hele verden.

I en utvidet forstand finner vi denne veien også på jobbsøkerkurs, der man skaper et bilde av seg selv mens man gjør et godt jobbintervju. Eller toppidrettsutøvernes mentale trening. Personlig liker jeg godt å praktisere denne veien gjennom å synge og spille, og ved å gjenkalle gode øyeblikk i løpet av dagen med takknemlighet på kvelden – og ved å pusle i hagen.

Ved å trene på Positiv næring blir oppbyggelige, hyggeligere og behagelige opplevelser mer tilgjengelige for oss:

En motvekt til negativitet

Å aktivt dyrke fram positive tanker og følelser hjelper som motvekt til vår negativitetstendens.

Det er synd å si det, men mennesker er skapt til å være litt negative vesener. Vi er litt mer engstelige enn vi trenger å være, og ser dårlige sider av en situasjon raskere enn gode. Nylige tall viser at 320 millioner mennesker er estimert til å være klinisk deprimerte på verdensbasis.

Denne negativitetstendensen har vært bra for oss, sett i sammenheng med menneskers evolusjon. Fordi vi har vært litt engstelige har vi holdt oss på den trygge siden av risiko. Vi har gjort valg som har holdt oss i live generasjon etter generasjon.

Ikke minst var dette viktig den gang morgendagen var potensielt livsfarlig. Det er en stund siden det var slik for de fleste av oss, men hjernen vår utvikler seg sakte. Dype deler av menneskesinnet mener fortsatt at farer lurer rundt alle hjørner.

Denne negativitetstendensen (engelsk: negativity bias) har en rekke negative følger for oss:

 1. Vi er mer oppmerksomme på negative enn positive hendelser
 2. Vi reagerer følelsesmessig hurtigere på negative hendelser enn positive
 3. Vi påvirkes mer av negative opplevelser enn positive (ofte nevnes en ratio på 1:3 på arbeidsplassen og 1:5 i parforhold, men de nøyaktige tallene har blitt kritisert)
 4. Vi grubler mer over problemer enn vi setter pris på gleder
 5. Nyheter om problemer spres raskere sosialt og i media enn gode nyheter
 6. Vi prioriterer ofte å behandle når det blir krise framfor å forebygge

Så jeg tipper du lettere husker disse negative faktaene om negativitet bedre enn de positive meldingene i denne bloggposten.

Skal man le eller gråte, liksom?

Positiv næring og oppmerksomhetsmeditasjon

Å veksle mellom en observerende praksis (oppmerksomhetsmeditasjoner som Fokus inn og Fokus ut) og en skapende praksis som Positiv næring gjør at vi får raskere framgang begge steder.

Denne vekslingen hjelper også mot problemer som kan oppstå særlig ved intens observerende praksis.

Oppmerksomhetsmeditasjonen minimaliserer og dekonstruerer opplevelsen av øyeblikket, situasjoner og selvet. Det oppleves ofte som en bevegelse nedover og innover.

Positiv næring går den motsatte veien, opp og ut, og forøker vår opplevelse av øyeblikket. Vi skaper, bygger og nærer situasjoner og selvet.

Derfor balanserer og støtter disse to veiene hverandre på en effektiv måte.

Det balanserer også ut muligheten for at vi legger for mye vekt på positiv tenkning. Dette har også sine mulige problemer, som at det kan stå i veien for selvinnsikt.

Positiv næring: 6 kategorier

Vi kan dele opp det å være “positiv” i følgende kategorier:

 1. Positive følelser 
  1. Glede
  2. Vennlighet
  3. Kjærlighet
  4. Entusiasme
  5. Medfølelse
  6. Takknemlighet
  7. osv…
 2. Positive tanker 
  Du skaper og opprettholder rasjonelle, produktive tankemønstre, og bytter ut upassende tankemønstre med nye og mer passende.
 3. Positiv oppførsel 
  Du endrer negativ oppførsel, begynner ny ønsket oppførsel, og styrker positiv oppførsel du allerede har.
 4. Positive idealer
  Du fokuserer på personlige rollemodeller, ikoner eller andre framstillinger av godhet.
 5. Positive situasjoner 
  Du forestiller deg og fokuserer på ønskede utfall for deg selv, mennesker du bryr deg om, andre i verden osv.
 6. Andre positiver
  Andre måter som ikke dekkes av de fem over.

Dette er ment som en bred klassifisering. Under hver kategori er det mange spesifikke muligheter.

For eksempel, under kategorien Positiv oppførsel finner vi slikt som: å slutte å røyke, å slutte å drikke, å slutte å bite negler, å få bedre spisevaner.

Samtidig er det noen kategorier som glir inn i hverandre. For eksempel om man vil jobbe med å tale i forsamlinger, kan dette sees på som både at man jobber med Positiv oppførsel og Positive situasjoner.

Grunnleggende instruksjoner

Alle former for Positiv næring følger samme grunnleggende mønsteret.

 1. Velg et tema (fra de seks kategoriene nevnt over).
  1. Prøv ut temaet i noen minutter ved å mentalt uttale et ord eller en setning som representerer det temaet du har valgt.
   Samtidig, legg merke til behagelige emosjonelle følelser som henger sammen med dette positive temaet.
  2. Prøv ut temaet i noen minutter ved å mentalt skape et bilde som representerer det temaet du har valgt.
   Samtidig, legg merke til behagelige emosjonelle følelser som henger sammen med dette positive temaet.
 1. Basert på hva du opplever i punkt 2a og 2b, velg et subjektivt system som fungerer mest naturlig for deg for øyeblikket:
  1. Bare indre bilde (Se godhet)
  2. Bare indre tale (Høre godhet)
  3. Bare emosjonell følelse (Føle godhet)
  4. Både indre bilde og indre tale (Se og høre godhet)
  5. Både indre bilde og emosjonell følelse (Se og føle godhet)
  6. Både indre tale og emosjonell følelse (Høre og føle godhet)
  7. Hele det subjektive systemet – indre bilde, indre tale og emosjonell følelse – på en gang. (Være godhet)
 2. Hold det valgte temaet ditt i det valgte subjektive systemet ditt i et visst tidsrom.

Som i oppmerksomhetsmeditasjon deler vi opp all opplevelse i tre sanser: Ser, hører og føler. Smak og lukt inngår i føler for enkelhets skyld.

I Positiv næring kaller vi sanseopplevelsene for Ser godhet, Hører godhet og Føler godhet slik at vi har et felles språk for undervisning og samtale rundt disse teknikkene.

Om bilder og ord

Et mentalt bilde kan være

Indre tale kan være

Praktiske metoder for å Føle godhet

Å øve på å Føle godhet er noe du godt kan gjøre alene i stillhet, men det er også en kjempebra praksis å gjøre i hverdagslivet i bakgrunnen av bevisstheten.

Når du gjør en bakgrunnspraksis lar du teknikken være i bakgrunnen, og du tar den bare fram til forgrunnen av bevisstheten iblant. For det aller meste lar du andre ting være i forgrunnen, slik som samtaler eller andre aktiviteter.

Dette egner seg spesielt godt å gjøre i sosiale sammenhenger når du er sammen med folk du liker å være sammen med. Selskapet deres blir som et frø som igangsetter meditativ kjærlighet hos deg, og du kan både være i meditasjon og samtidig spre uforbeholden kjærlighet rundt deg.

Praktiske måter å aktivere en behagelige følelse på:

 1. Finn den ved å legg merke til om en behagelig følelse allerede finnes i kroppen.
 2. Framkall den (indirekte) ved å tenke en positiv tanke
 3. Aktiver den (direkte) ved å skru på «den behagelige følelsen-knappen»
 4. Utløs den gjennom ytre syn, lyd eller berøring.
 5. Hjelp den fram ved å la hviletilstander og flyttilstander lede til positive følelser i kroppen.
 6. Vis den ved å fysisk smile.

Av disse er nummer seks alltid tilgjengelig, og de fem andre er noen ganger tilgjengelige.

Det kan kanskje oppleves falskt å “tvinge fram” et smil, men studier viser at selv anstrengte smil får en til å tenke mer positivt.

I psykologien bruker man bildet av at halen logrer hunden for å illustrere hvordan handlingene våre påvirker hvilken tilstand vi er i og hva vi føler.

Eksempel på Positiv næring

 Det indre smilet (opprinnelse: taoistisk)

 1. Se for deg noen du blir glad for å se.
 2. Forestill deg at vedkommende smiler til deg. Om du ikke ser vedkommende så klart, kan du f.eks si til deg selv “[vedkommende] smiler til meg.”
 3. Smil tilbake.
 4. Kjenn hvordan smilet sprer seg i ansiktet ditt, selv om du kanskje ikke smiler så bredt fysisk.
 5. La smilet åpne opp ansiktet ditt og lage smilerynker rundt øynene. Se for deg hvordan smilet får øynene dine til å skinne.
 6. Kjenn hvordan følelsen av smilet føles i resten av kroppen, f.eks i brystet eller magen.
 7. Kjenn etter følelser av glede, takknemlighet, kjærlighet, vennlighet, og/eller andre gode følelser.
 8. Forsøk å få følelsen eller følelsene til å spre seg i resten kroppen.
 9. Dersom du mister opplevelsen av å smile eller gode følelser i kroppen, gå tilbake til punkt 1.
 10. Fortsett å fokusere på den gode følelsen av hvordan smilet påvirker deg.