Vennlighet og meditasjon

Mange av oss er ikke så gode venner med oss selv som vi kunne vært. Vi er kanskje umåtelig selvkritiske, legger stort press må oss selv, angrer bittert på ting vi har gjort, skammer oss eller på andre måter snakker negativt til oss selv. Eller kanskje vi bare merker når vi mediterer at vi blir irriterte og frustrerte når vi distraheres eller mister konsentrasjonen.

Heldigvis er meditasjon en øvelse i å lære å bli bedre venner med oss selv. Og som resultat av det, blir vi også bedre venner med de rundt oss.

La alt være nøyaktig slik det vil, nøyaktig hvor lenge det vil

Når vi mediterer lar vi de negative tankene og alt annet ubehag bare være akkurat som de er. Kanskje det er grunn til å gjøre noe med det som skaper ubehaget etterpå, men når vi mediterer lar vi disse tankene og følelsene gjøre nøyaktig det de vil, nøyaktig hvor lenge de vil.

Dette er en side av sinnslikevekt som både er helt saklig og aksepterende med det som foregår i bevisstheten, men også har et anstrøk av varme mot de negative tankene og følelsene. Den persiske mystikeren Jalāl ad-Dīn Rūmī (1207-1273) beskriver dette i dikt:

Gjestehuset

Å være menneske er som å være et gjestehus
Hver morgen har en ny ankomst

En følelse av glede, tristhet, eller noe vondt
et øyeblikks oppmerksomhet kommer
som en uventet besøkende

Ønsk dem velkommen og ta dem vel imot
Selv om de er en flokk av tunge tanker som brutalt
tømmer huset for innbo

Likevel, behandle hver gjest med respekt
Kanskje han rydder plass i deg
for en ny glede

Den mørke tanken, skammen eller den vonde viljen,
møt dem på dørstokken med et smil,
og inviter dem inn

For hvem det enn er som kommer, vær takknemlig,
for hver av dem har blitt sendt deg som en veiviser
fra det hinsidige

Du gjør så godt du kan, og det er bra nok

I øyeblikket kan vi ikke forvente mer av oss selv enn at vi er oss selv. Likevel er forventningspresset ofte stort for hva vi skal få til når vi mediterer. Dette blir veldig tydelig når vi lytter innover, og legger merke til hvordan forventningene hele tida trekker oss vekk fra øyeblikket inn i fantasier, grubling eller yrende stress i kroppen.

Gjør heller terskelen lav og husk at en god meditasjon er ikke en der du har 100% konsentrasjon, sinnslikevekt og sanseklarhet. En god meditasjon er en du har gjort.

Og husk: Du gjør så godt du kan, og det er bra nok.

Takknemlighet

Vi kan også vise vennlighet mot oss selv ved å ta oss tid til å være takknemlige.

Dette kan være en nyttig øvelse: For hver gang du har vært distrahert og kommer tilbake til teknikken, bruk et par sekunder på å takke deg selv. Det var konsentrasjonen og sanseklarheten din som sammen gjorde deg oppmerksom på distraksjonen og bragte deg tilbake til meditasjonen igjen. Gjør det til noe positivt at du legger merke til dette istedet for å bli frustrert. Og deretter, etter du har gjort en meditasjonsøkt, bruk gjerne et par sekunder på å takke deg selv for at du tok deg tid til å meditere.

Du kan også vie en del av praksisen til å være bringe fram andre ting du er takknemlig for i hverdagen. Dette er uttrykk for kjærlighet og vennlighet til verden som påvirker oss på et dypt nivå.

Vennlighet som formell praksis

Vennlighet- og takknemlighetspraksiser er ekesmpler på Positiv næring, som er en meditasjonsvei der vi bevisst skaper positive følelser og tanker. Denne meditasjonsveien finner du i de fleste kontemplative tradisjoner over hele verden.

For eksempel finnes det en lang tradisjon for vennlighetsmeditasjon i theravada-buddhisme. På pali kalles det for mettā, på sanskrit maitrī, eller loving-kindness på engelsk. Her ønsker man trygghet, glede, sunnhet og fred for seg selv, for venner, og deretter stadig mer utfordrende personer.

En enklere versjon er at du skaper en vennlig holdning gjennom å bringe det fram i følelsene og/eller tankene. Hold vennligheten i bevisstheten og gi den rom. La den spre seg av seg selv og gi den hjelp til å fylle kroppen og sinnet.