De 20 grunnleggende lykkeelementene

Hvis vi forstår lykke som opplevelsen av velvære og ytre og indre harmoni, kan vi si at målet med mindfulness er optimal lykke. Både for oss selv og for andre.

Du bør forvente fem typer resultater av å trene på mindfulness, som alle innvirker på opplevelsen din av lykke:

  • Mer glede og tilfredshet
  • Mindre smerte og lidelse
  • Større selvinnsikt
  • Større evne til å forandre på oppførselen din
  • En mer vennlig og kjærlighetsfull holdning

Alle disse typene av resultater har også nivåer, som betegner i hvor stor grad en viss type lykke vi oppleves av en gjennomsnittlig person. Ser vi type og nivå sammen, kan vi sette dem opp som et periodisk system for lykkeelementer, oppkalt etter det periodiske systemet for grunnstoffer. (Til glede for alle nerder er likheten mellom disse systemene ganske stor, fordi de forskjellige lykkeelementene tilsvarer grunnstoffenes isotoper.)

Hensikten med å klassifisere lykkeelementene slik er å framheve både kraften og begrensningene i oppmerksomhetsferdighetene. For hvert av de 4 x 5 = 20 grunnleggende «elementene» kan vi :

  1. Tydelig vise en mekanisme der oppmerksomhetsferdighetene konsentrasjon, sanseklarhet og sinnslikevekt bidrar til å optimalisere et lykkeelement
  2. Oppdage hvordan mindfulness ikke strekker til for å oppnå lykke i et gitt element
  3. Foreslå måter for hvordan oppmerksomhetsferdigheter kan forbedres for å optimalisere et lykkeeelement
NivåMinimalisere lidelseMaksimalisere tilfredshetForstå deg selvGjøre kyndige handlingerHa en kjærlighetsfull holdning
1Du kan stoppe og unngå uønskede objektive situasjonerDu kan ha og skape ønskede objektive situasjonerDu forstår deg selv på et overfladisk psykologisk nivåDu utvikler morsomme og umiddelbart tilfredsstillende evnerDu opplever dyp tilfredshet ved indirekte godhet (gavmildhet, filantropi osv)
2Du kan stoppe og unngå ubehagelige sanseopplevelserDu kan ha behagelige sanseopplevelserDu forstår deg selv på et dypt psykologisk nivåDu utvikler nyttige evner som ikke tilfredsstiller umiddelbartDu opplever dyp tilfredshet ved direkte godhet (ha familie, frivillig arbeid osv)
3Du kan fokusere bort fra ubehagelige sanseopplevelserDu kan fokusere på behagelige sanseopplevelserDu forstår deg selv som et sansesystemDu utvikler karakterevnerDu opplever dyp tilfredshet ved subtil godhet (positiv påvirkning ved oppførsel og eksempel)
4Du kan ha komplett opplevelse av ubehagelige sanseopplevelserDu kan ha komplett opplevelse av behagelige sanseopplevelserDu forstår deg selv som grunnleggende og opprinnelig perfeksjonDu utvikler spontanitetsevnerDu opplever dyp tilfredshet ved omfattende godhet (å hjelpe andre til å ha gode liv gjennom alle elementene og nivåene i denne tabellen)

Foto: Andrea Piacquadio