Fokus inn: Løsne flokene og bli fri

I denne teknikken bruker du oppmerksomhetsevnene dine til å meditere på tanker og emosjonelle følelser.

Tanker og emosjonelle følelser er det vi kaller den subjektive opplevelsen, til forskjell fra den objektive opplevelsen som består av ytre inntrykk av lys, lyd og ikke-emosjonelle kroppsfølelser.

Når du gjør Fokus inn, forsøker du å få en så klar opplevelse du kan av tankene og følelsene dine. Denne klarheten øker drastisk når du deler opp opplevelsen i enkeltelementer.

Disse enkeltelementene er:

 1. Indre tale: At du snakker til deg selv, eller du hører andres stemmer for ditt indre øre.
 2. Indre bilder: Drømmebilder, visualiseringer eller andre bilder du ser for ditt indre øye.
 3. Emosjonelle følelser: Alle følelser som er emosjonelle, uansett styrke.

Splitt og hersk eller løsne flokene og bli fri

Fokus inn er en uhorvelig nyttig teknikk for å jobbe med alt du opplever som ubehagelig. Den gir dyp selvinnsikt og er et kraftfullt verktøy for å gjøre forandringer i hvedagslivet, slik som å skape nye vaner og gi slipp på avhengigheter.

Det er også en usedvanlig kraftig tenkikk for å jobbe på dypet i bevisstheten. Ikke bare kan du bruke Fokus inn til å løsne flokene i opplevelsen din i øyeblikket, men med nok sanseklarhet kan du gå så dypt at du kan dekonstruere Selvet.

Innsikter fra Fokus inn

Fokus inn avslører flere interessante sider ved bevisstheten.

Her er noen av dem:

Indre opplevelse kan deles opp

Tanker og følelser har en tendens til å kombinere seg med hverandre og å vokse seg større enn de trenger å være. Nytt stress assosieres med gammelt stress og alt dette forer på seg selv.

Det kan ofte oppleves som en ganske rotete og overveldende affære.

Ved å fokusere på enkeltelementer vil du oppleve på et dypt nivå hvordan den samlede vekten av opplevelsen reduseres.

Når vekten av opplevelsen reduseres, kan den også lettere forandre seg.

Det er bare en viss mengde tomteplass i bevisstheten

Du kan bare holde en viss mengde sanseinntrykk i bevisstheten på en gang.

Dersom du fokuserer med all din konsentrasjon, klarhet og sinnslikevekt på enkeltstående elementer (slik som bare enkeltbilder), blir det mindre plass til andre elementer.

Dette fører til at du opplever mindre overveldelse og du kan lettere slippe tak i de andre enkeltelementene.

Les mer om den begrensete tomteplassen i bevisstheten i denne bloggposten

Forsvinninger – gyldne muligheter hvert mikro-sekund

Alle sanseopplevelser tar slutt.

En forsvinning definerer vi som at en sanseopplevelse – uansett hvor liten eller stor – blir plutselig borte eller minsker plutselig i styrke.

Når du er oppmerksom på at disse opplevelsene forsvinner, skapes det en ekstra definisjon i sanseklarheten din, samtidig som konsentrasjonen øker.

Å legge merke til forsvinninger hjelper deg også i å være oppmerksom på forandring og små lommer av hvile når du opplever noe ubehagelig.

En merkelapp du kan vi bruke når du legger merke til forsvinninger er BORTE.

Les mer om å legge merke til forsvinninger i denne bloggposten.

Lidelse = Smerte x Motstand

Jo mer sinnslikevekt du har, desto mindre motstand.

Og med mindre motstand opplever du ikke så mye lidelse ved smerte og ubehag.

Gjennom aksept blir du større enn problemene dine – du eier dem, de eier ikke deg.

Les mer om å bruke smerteformelen i denne bloggposten.

Tilfredshet = Behag x Sinnslikevekt

Jo mer sinnslikevekt du har, jo mindre motstand.

Og med mindre motstand mer oppleves glede og behag som mer tilfredsstillende.

Gjennom å akseptere øyeblikket slik det er, kan du glede deg over de delene av øyeblikket som er gode for deg.

Og ved å fri oss fra avhengigheter, kan du finne sann tilfredshet.

Fokus inn i praksis

I utgangspunktet har du fire fokusmuligheter i Fokus inn:

 1. Bare indre bilder
 2. Bare indre tale
 3. Bare emosjonelle følelser
 4. Alle samtidig: Indre bilder + indre tale + emosjonelle følelser

Fokus på bare indre bilder

 1. Plasser oppmerksomheten like foran eller like bak øynene, der mentale bilder ser ut til å forekomme .
 2. Hvis det er mentale bilder der, prøv å legge merke til dem uten hensyn til hva de betyr.
 3. Bruk merkelappen SER INN.
 4. Om det mentale bildet blir borte, bruk merkelappen BORTE.
 5. Hvis det ikke er noen mentale bilder der, bare nyt at den mentale skjermen er i ro.
 6. Prøv å ha oppmerksomheten på dette uten å ha noe preferanse for om det er bilde der eller ikke.
 7. Fokuser på den spesifikke opplevelsen i noen få sekunder (4-6) – eller til den forsvinner av seg selv.
 8. Etter et par sekunder, sett en ny merkelapp – enten på den samme opplevelsen eller en annen.

Fokus på bare indre tale

 1. Bring oppmerksomheten din til det området nær ørene der verbal tenkning synes å komme fra.
 2. Hvis det kommer ord, setninger, eller melodier, kan du prøve å legge merke til dem uten hensyn til deres betydning .
 3. Bruk merkelappen HØRER INN.
 4. Om du merker en pause i den indre lyden, uansett hvor liten, bruker du merkelappen BORTE
 5. Hvis det er ingen indre lyd stede, nyt stillheten i dette rommet.
 6. Prøv å ha oppmerksomheten på dette uten å ha noe preferanse for om det er indre lyd der eller ikke.
 7. Fokuser på den spesifikke opplevelsen i noen få sekunder (4-6) – eller til den forsvinner.
 8. Etter et par sekunder, sett en ny merkelapp – enten på den samme sanse-opplevelsen eller en annen.

Fokus på bare emosjonelle følelser

 1. Plasser oppmerksomheten din i midten av kroppen, der følelsesmessige sensasjoner oftest opptrer: hele veien fra ansiktet, via brystet, magen og nedenfor.
 2. Hvis du er klar over opplevelser som synes å være følelsesmessige, forsøk å opplev dem kun som den fysiske oppbygningen av følelsen. Legg merke til hvilken form og størrelse følelsene har, hvor intense de er, hvilken kvalitet de har, og hvordan de forandrer seg.
 3. Forsøk å ikke være opptatt av betydningen, og ikke prøv å gjøre noe for å løse ubehagelige opplevelser.
 4. Bruk merkelappen FØLER INN for å forankre konsentrasjonen.
 5. Om du merker at følelsen blir borte, eller reduseres veldig i intensitet, bruker du merkelappen BORTE.
 6. Hvis du ikke er i stand til å oppdage noen følelse i kroppen, bare nyt følelsen av hvile.
 7. Prøv å hold oppmerksomheten uten å ha preferanse for om det er noen følelse der eller ei
 8. Fokuser på den spesifikke opplevelsen av hvile i noen få sekunder (4-6) – eller til den forsvinner.
 9. Etter et par sekunder, sett en ny merkelapp – enten på den samme opplevelsen eller en annen.

Fokus på alle subjektive sanseoppleveler

 1. Flytt oppmerksomheten din mellom alle tre områdene – bilde, lyd, følelse – i et rolig tempo .
 2. Sjekk inn med hvert sted om det er aktivitet eller hvile der..
 3. Prøv å ha en klar oppfatning av om det er aktivitet eller hvile der
 4. Forsøk å ikke ha preferanse for om det er aktivitet eller hvile der
 5. La det være som det er i noen sekunder før du går videre til neste sted .
 6. Dersom to eller tre sanseopplevelser er tilstede, bare velg en å fokusere på. Det spiller ingen rolle hvilken.
 7. Fokuser på den spesifikke opplevelsen i noen få sekunder (4-6) – eller til den forsvinner.
 8. Etter et par sekunder, sett en ny merkelapp – enten på den samme opplevelsen eller en annen.

Generell veiledning

La andre ting skje i bakgrunnen akkurat som de vil

Du kan fortsatt fokusere innover selv om det er mye uro

Husk at du har valgmuligheter


Illustrasjon: Hilma af Klint – Group IX UW No. 25, The Dove, No. 1 (CC)