Essens-merking / mahamudra-merking

Med denne teknikken kan du styrke evnen til å ha positive opplevelser, og samtidig få dyp innsikt i sinnets natur. Begge disse nivåene er behagelige og nyttige.

Teknikken kommer fra Kenneth Folk. Du kan se hans opprinnelige instruksjoner nederst i denne artikkelen.

1. Grunnleggende nivå: Subtilt er betydningsfullt.

På et grunnleggende nivå trener essens-merking oss opp til å legge merke til subtile positive sanseopplevelser og sinnstilstander.

Mange positive sanseopplevelser er subtile – de er små, milde og flyktige. Derfor drukner de fort i hverdagens mange inntrykk, hastverk og stressende situasjoner. Ved å trene på å legge merke til de subtile positive opplevelsene blir de mer tydelige for deg. De varer lenger, oppleves sterkere, og nærer oss dypere.

Når du gjør essens-merking, trener du på å legge merke til hva slags opplevelser som du synes er positive. Du utvider din egen palett av positive opplevelser og trener på å være kreativ og spontan i å velge merkelapper.

Når du opplever noe negativt, velger du likevel merkelapper med en viss positiv valør. Du merker det som «frigjør», «slipper», eller «tillater». Kanskje du ikke greier å slipper eller tillate det negative helt, men du gjør så godt du kan. Dette forsøket har positiv valør.

Les mer om å legge merke til subtile behagelige opplevelser i artikkelen om Nytelse og delikatesser.

2. Dypt nivå: Innsikt i sinnets sanne natur

På et dypt nivå kan kvintessensiell merking gi deg dyp innsikt i sinnets natur. Dette åpner for stor frigjøring med fundamentalt transformerende kraft.

Et annet navn på essens-merking er mahamudra-merking. Mahamudra er en tibetansk meditasjonsretning som favnes under meditasjonsveien Å gjøre ingenting. Når vi gjør essens-merking forener vi meditasjonsveiene Å gjøre ingenting og Positiv næring.

Å nå dette nivået krever for de fleste at man øver en del. Er det ikke tilgjengelig for deg nå, er det også helt greit!

Instruksjoner

1 – Lytt etter skip som ligger til en havn langt, langt borte.

Det er selvsagt helt umulig å høre disse skipene, men du kan fortsatt lytte etter dem.

Dette har flere hensikter:

  • Du lar oppmerksomheten strekke seg mot noe, uten å faktisk oppleve det som det strekker seg mot
  • Du forsøker å la sinnet være så mottakelig og ekspansivt som mulig
  • Du prøver å høre noe du umulig kan høre. Dette trener det ikke-vitende sinnet.
  • Bildet av skip i en havn langt borte setter igang fantasien, som igjen utvider sinnet

2 – Mens du lytter etter skipene, merk en av tre sanseopplevelser:

  1. Dersom du er oppmerksom på at du lytter, bruk merkelappen «lytter»
  2. Ved en positiv sanseopplevelse, bruk en passende merkelapp. F.eks: «hviler», «glede», «stillhet», «ro», «varme», eller noe annet du synes passer. Vær gjerne kreativ og leken, men hold deg til ett ord for enkelhets skyld.
  3. Ved en negativ sanseopplevelse, bruk en av merkelappene: «frigjør», «slipper», eller «tillater».

Les mer om merking og å sette merkelapper i artikkelen Merking: Et verktøy for (nesten) all meditasjon

3 – Gå jevnlig tilbake til hovedteknikken, som er å lytte etter skipene

***

Variasjon: Sosial meditasjon

Denne teknikken er også veldig egnet til å gjøre sammen med en venn eller partner. Når vi gjør sosial meditasjon sier den ene ene en merkelapp høyt, og så sier den andre en merkelapp, og så fram og tilbake til økten er over.

Kommentarer fra mahamudra-tradisjonen.

Det eksisterer ikke, selv ikke de seirende har sett det.
Det eksisterer ikke fordi det er grunnlaget for all samsara og nirvana.
Dette er ikke motstridende fordi det er foreningen av mellomveien.
Måtte vi innse sinnets sanne natur, som er fri fra alle begrensninger og ytterligheter.

En hensiktsbønn for Mahamudra
Rangjung Dorge, den Tredje Karmapa

Min kommentar:

De seirende henviser til de som har unnsluppet samsara; opplyste personer; buddhaer
Samsara: direkte oversatt «på vandring», livshjulet.
Nirvana: direkte oversatt «utslukning» [av klynging], frigjøring fra livshjulet.

I et krystallklart hav oppstår bobler og oppløses igjen.
På samme måte er ikke tankene forskjellige fra den ultimate virkeligheten.
Så søk ikke etter feil; vær uanfektet.
Uansett hva som oppstår, uansett hva som skjer, ikke grip etter noe – slipp det på stedet.
Slik alt framstår, lyder og objekter er kun ens eget sinn.
Det finnes ikke noe annet enn sinnet.

Niguma: Mahamudra som spontan frigjøring

Kenneth Folks opprinnelige instruksjoner