Meditasjon på pusten er for viderekomne

Meditasjon på pusten er en sentral øvelse i mange tradisjoner. I så stor grad at mange tenker at det er en viktig del av all meditasjon. Men det er mange grunner til at vi ikke anbefaler dette som den sentrale meditasjonsøvelsen for nybegynnere.

Å slippe kontroll er ikke lett

Fordi pusten skjer av seg selv, men vi likevel kan styre den, er den en kraftfull inngang til å trene på oppmerksomhet og evnen til å gi slipp. Men for veldig mange er det å ikke prøve å kontrollere pusten så vanskelig at de ender opp med å kontrollere den hele tida, noe som etterhvert blir veldig ubehagelig.

Derfor har vi mange forskjellige meditasjonsteknikker, så alle får en teknikk de kan mestre raskt. Noe som er tilpasset deres behov og situasjon.

Pustemeditasjon kan vekke traumer

Å meditere på pusten er kjent for å kunne utløse posttraumatisk stress. Dessverre er det forholdsvis mange som har denne lidelsen, og det er ikke uvanlig at de kommer til meditasjon og mindfulness på leting etter hjelp. Uheldigvis blir mange skremt vekk fra meditasjon fordi de ikke får riktig verktøy til å håndtere lidelsen sin.

Med andre teknikker kan det være mye lettere å navigere i dette landskapet. Les mer om å meditere med posttraumatisk stresslidelse her.

Andre teknikker er ofte mer effektive

Vi ønsker å gi et å dyptgående og kraftfullt verktøy som mulig for de som vil begynne å meditere. Dette verktøyet er etter vårt syn å bruke alle sansene som inngangsport til å utvikle oppmerksomhetsevner. Vi kaller dette for Se-høre-føle, en teknikk som kombinerer meditasjonsveiene Fokus ut og Fokus inn.

Kurset Øyeblikkelig mindfulness er en grundig innføring i denne teknikken.

Å ikke bruke pusten som anker tar deg enda dypere

Dette punktet er kanskje mest for viderekomne. Pusten kan være et nyttig anker for oppmerksomheten, men med mer erfaring ønsker vi å slippe tak i så mange ankere som mulig. Vi ønsker etterhvert å ikke identifisere oss med hverken ubehagelige eller behagelige følelser, eller finne trygghet i noen fenomener – ei heller pusten.

I meditasjonsundervisning kaller vi dette for å slippe tak i vitnet. For dypt transformerende frigjøring ønsker vi å utvike evnen til å kunne slippe tak i alt og å ikke vite noe, den dypeste form for sinnslikevekt.

En verktøykasse for pusten

Så er det ikke plass for pust i meditasjonen? Jovisst, masse plass! For litt viderekomne er pustemeditasjoner et veldig nyttig tilskudd i verktøykassa for meditasjonsteknikker.

Det er mange måter å gjøre dette på, og litt leken eksperimentering kan være veldig fruktbart.

Til inspirasjon er her en liste over hvordan du kan bruke pusten når du mediterer på opplevelsen av kroppen.

Føle ut

Steder der du kan merke pusten i kroppen:

Les mer om å Føle ut.

Føle hvile

Les mer om å Føle hvile.

Føle inn

Les mer om Fokus inn.

Føle flyt

Les mer om Fokus på forandring.

Nyte pusten

Les mer om Positiv næring.

Automatisk pust

Les mer om å gjøre ingenting.


Foto: Kelvin Valerio