Finn din oppmerksomme bevegelse (7 anbefalinger)

Om det finnes en evidensbasert vidunderpille for helsa, så er det bevegelse kombinert med oppmerksomhet. Blod og lymfe beveger på seg, kroppen mykner og humøret letter. Og det er bare litt av effekten.

For de fleste med kronisk smerte er bevegelse den aller viktigste medisinen. All bevegelse nærer nervesystemet og hjernen, og med fokus på oppmerksomhet styrkes de enda mer.

…Fortsett å lese Finn din oppmerksomme bevegelse (7 anbefalinger)

Et universelt bibliotek for oppmerksomhet

ULTRA (Universal Library for Training Attention / Det universelle oppmerksomhetsbiblioteket) er en måte å strukturere alle fokusteknikkene som finnes i hele verden, uansett tradisjon eller opphav. På grunn av de konkrete definisjonene og de klare instruksjonene, utgjør de en samling av teknikker som både berikes og beriker alle andre teknikker.

…Fortsett å lese Et universelt bibliotek for oppmerksomhet

De 20 grunnleggende lykkeelementene

Hvis vi forstår lykke som opplevelsen av velvære og ytre og indre harmoni, kan vi si at målet med mindfulness er optimal lykke. Både for oss selv og for andre.

Du bør forvente fem typer resultater av å trene på mindfulness, som alle innvirker på opplevelsen din av lykke:

  • Mer glede og tilfredshet
  • Mindre smerte og lidelse
  • Større selvinnsikt
  • Større evne til å forandre på oppførselen din
  • En mer vennlig og kjærlighetsfull holdning
…Fortsett å lese De 20 grunnleggende lykkeelementene

Meditasjon på pusten er for viderekomne

Meditasjon på pusten er en sentral øvelse i mange tradisjoner. I så stor grad at mange tenker at det er en viktig del av all meditasjon. Men det er mange grunner til at vi ikke anbefaler dette som den sentrale meditasjonsøvelsen for nybegynnere.

…Fortsett å lese Meditasjon på pusten er for viderekomne

Fire former for konsentrasjon

Når vi mediterer – og ellers når vi konsentrerer oss om en oppgave – kan vi velge å bruke konsentrasjonen på fire måter. Alle disse har sine egne fordeler.

…Fortsett å lese Fire former for konsentrasjon

Fokus på forandring

I denne meditasjonsveien er vi interesserte i det som forandrer seg i vår opplevelse i øyeblikket. I meditasjon kaller vi dette for flyt (engelsk: flow). I øst-asiatisk medisin og kampkunst kalles det for qi/chi/ki, og i buddhisme kalles det forgjengelighet (pali: anicca). Og i taoismen ser vi denne ideen i forholdet mellom yin og yang.

Vi kan lære å finne flyt i alle aktive ytre og indre sanser, og i alle disses hviletilstander.

…Fortsett å lese Fokus på forandring

Hva er det motsatte av distraksjon?

Hva er det motsatte av distraksjon? Mange vil kanskje si fokus eller konsentrasjon, men som Nir Eyal vil jeg foreslå at det motsatte er traksjon.

Ordet traksjon kommer fra det latinske verbet trahere. som er opphav til en mengde ord som handler om å trekke. I denne sammenhengen snakker vi om om handlinger som trekker deg i den retningen du ønsker å gå, og distraksjon er det motsatte av dette. Traksjon har en aktiv bevegelse og en retning.

…Fortsett å lese Hva er det motsatte av distraksjon?

Fem sommer-meditasjoner

Jeg har gjort det til hobby å lete etter mikropraksiser. Dette er små meditasjoner som varer mindre enn et minutt, eller jeg kan ha i bakgrunnen av bevisstheten når jeg gjør andre ting. Når jeg gjør en monoton aktivitet finner de ofte seg selv, og jeg begynner bare å meditere på rutine. Men iblant gjør jeg oppdagelser, særlig hvis aktiviteten krever litt mer av meg.

Når vi ser på aktiviteter som en mikropraksiser så blir de ofte mer behagelige, morsommere og ikke sjelden gjør vi aktivitetene bedre. For en gledelig ironi: Når vi fokuserer på prosessen og ikke på resultatene, så blir resultatene bedre.

…Fortsett å lese Fem sommer-meditasjoner

Den ideelle meditasjons-stillingen

Av Stephanie Nash, oversatt og tilpasset av Atle Thomassen og Tord Helsingeng.

Du kan meditere i enhver posisjon. Både sittende, stående, gående og liggende ~ altså alle posisjoner kroppen din har i løpet av et liv. Vi vil her gå dypere inn på den sittende meditasjonsstillingen da dette er den mest vanlige, og ansees også å være en av de bedre for å utvikle konsentrasjon. Vi vil også se nærmere på liggende meditasjonsstilling.

…Fortsett å lese Den ideelle meditasjons-stillingen

Gylne muligheter for meditasjon

Det som gjør en aktivitet til en meditasjon, er at vi bruker den til å trene på oppmerksomhetsevner.

Her er en liste over gylne muligheter for å trene på oppmerksomt nærvær. De fleste punktene er fra dagliglivet, og det er også noen for formell sittende praksis.

…Fortsett å lese Gylne muligheter for meditasjon